Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thuận Thành giai đoạn 2017 – 2025, định hướng đến năm 2030

(BNP) – Ngày 12/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 518/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thuận Thành giai đoạn 2017 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thuận Thành giai đoạn 2017 – 2025, định hướng đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu như sau:

– Tên chương trình: Chương trình phát triển đô thị Thuận Thành, giai đoạn 2017 – 2025, định hướng đến năm 2030.

– Quan điểm: Xây dựng và phát triển đô thị Thuận Thành thành đô thị văn minh, hiện đại, đáp ứng các tiêu chí của thị xã trong tương lai; sử dụng hiệu quả quỹ đất xây dựng, đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; Kiểm soát các khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng đô thị. Đồng thời phát huy các thế mạnh của đô thị Thuận Thành để phát triển kinh tế – xã hội.

– Mục tiêu: Xây dựng kế hoạch phát triển đô thị Thuận Thành nhằm cụ thể quá trình thực hiện quy hoạch đô thị, các quy hoạch chuyên ngành và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; Đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đô thị để đô thị Thuận Thành đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại IV vào năm 2020 và thành lập thị xã vào năm 2021.

– Danh mục, lộ trình đầu tư các khu vực phát triển đô thị trên địa bàn:

+ Khu vực 1: Khu vực thị trấn Hồ hiện trạng nằm hai bên đường ĐT.283 (Đường Âu Cơ) và khu công nghiệp Thuận Thành III với quy mô khoảng 920 ha; chức năng: Xây dựng mới các khu nhà ở đô thị; khu công nghiệp và đô thị Thuận Thành III; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Lộ trình thực hiện từ năm 2017- 2022.

+ Khu vực 2: Phân khu đô thị Hồ mở rộng và một phần xã An Bình, ở Đông QL.38 và khu công nghiệp Thuận Thành II với quy mô khoảng 470ha; chức năng: Xây dựng mới các khu nhà ở đô thị; khu công nghiệp và đô thị Thuận Thành II; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Lộ trình thực hiện từ năm 2017 – 2025.

+ Khu vực 3: Phân khu phía Nam thị trấn Hồ và một phần xã Gia Đông ở phía Tây Nam của QL.38 và xã Trạm Lộ, xã An Bình với quy mô khoảng 500 ha; chức năng: Phát triển đô thị mới và các công trình thương mại dịch vụ; bổ sung công trình hạ tầng xã hội hỗ trợ khu vực thị trấn Hồ hiện trạng như Trung tâm thể dục thể thao và công viên cây xanh. Lộ trình thực hiện từ năm 2017 – 2025.

+ Khu vực 4: Khu vực trung tâm 2 xã Gia Đông và Thanh Khương. Xây dựng các dự án khu đô thị kết nối với khu công nghiệp Thuận Thành III cũng như kết nối với khu vực 6 (Khu đô thị Hồng Hạc xã Xuân Lâm), với quy mô khoảng 450 ha; chức năng: Phát triển các khu đô thị mới. Lộ trình thực hiện từ năm 2017 – 2022.

+ Khu vực 5: Khu vực trung tâm 3 xã Trí Quả, Thanh Khương và Đình Tổ cùng các khu dân cư hiện hữu, với quy mô khoảng 400 ha; chức năng: Nghiên cứu phát triển và bảo tồn dòng sông Dâu và các khu trung tâm xã. Lộ trình thực hiện từ năm 2022 – 2030.

+ Khu vực 6: Khu vực trung tâm 2 xã Xuân Lâm, Hà Mãn, cùng các dự án đô thị mới và các khu dân cư hiện hữu, với quy mô khoảng 500 ha; chức năng: Phát triển khu đô thị mới sinh thái Hồng Hạc xã Xuân Lâm và các khu trung tâm xã; các khu dân cư hiện hữu. Lộ trình thực hiện từ năm 2017 – 2030.

+ Khu vực 7: Khu vực ven sông Đuống thuộc các xã Đại Đồng Thành, Đình Tổ, với quy mô khoảng 570 ha; chức năng: Xây dựng các khu đô thị vui chơi giải trí, thể thao tổng hợp quy mô lớn kết hợp với khu đô thị du lịch Phật Tích. Lộ trình thực hiện từ năm 2017 – 2030.

– Lộ trình thực hiện:

+ Năm 2018: Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.

+ Năm 2020: Lập đề án công nhận đô thị Thuận Thành đạt chuẩn đô thị loại IV; tập trung khắc phục những tiêu chí chưa đạt điểm, điểm thấp, tạo sự đột phá về chất lượng đô thị.

+ Giai đoạn 2020 – 2022: Tập trung thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí và lập đề án đề nghị công nhận thị xã Thuận Thành vào năm 2022

+ Giai đoạn 2023 – 2030: Cùng với đô thị lõi bước đầu hình thành các yếu tố đô thị Văn hóa – Sinh thái – Tri thức – Thông minh.

+ Tầm nhìn sau năm 2030: Cùng với đô thị lõi đạt các yếu tố đô thị Văn hóa – Sinh thái – Tri thức – Thông minh.

Theo bacninh.gov.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay